architektura / projekce / realizace

Realizace

Realizace stavebního díla ať se jedná o novostavbu, rekonstrukci či pouze o částečnou úpravu bývá pro zákazníka spojena s nekonečným množstvím velkých i malých rozhodnutí, značnou časovou i finanční náročností a s řešením jemu nesrozumitelných problémů. Díky využivání odborné práce profesionálů, kvalitní přípravě a osobnímu přístupu eliminujeme problémy, které musí klient při realizaci řešit. 

Při realizaci klademe důraz na plnění daného zadání. Na plynulé navazování jednotlivých etap realizace s důrazem na dodržování časového harmonogramu a kvalitu prováděných prací. Průběžně informujeme klienta a pružně implementujeme možné změny v jeho požadavcích s ohledem na technické, finanční a časové možnosti. 

Máme zkušenosti s realizacemi:

-          novostavby  

-          Interiéry,

-          rekonstrukce

-          studie