architektura / projekce / realizace

O nás

Společnost Design&Build, s.r.o. se zabývá architektonickou, projekční a realizační činností a to především výstavbou pro bydlení.

Pro naše klienty zajišťujeme tyto činnosti komplexně a to při garanci ceny již od počátku.

Architektonické studie a projekty staveb

Při tvorbě nového domu nebo rekonstrukce vycházíme ze všech hledisek potřebných k vyřešení zadání klienta. Nejedná se zde pouze o cenové a kvalitativní hledisko, které se nemění, ale i o zohlednění všech potřeb klienta, lokality, stáří objektu apod..

Při přípravě nové adaptace propojujeme nové a staré hodnoty vzhledem k prostředí a památkové péči. Pro přirozený a plně funkční vzhled se zaměřujeme na používání zejména přírodních stavebních materiálů.

Naším cílem je vytvářet kvalitní stavby tak, aby byly pro klienta nejen pohodlné a vyhovovaly esteticky, ale důraz klademe i na ekonomická hlediska provozu, zejména na snižování spotřeby energií v domě.

V rámci komplexní dodávky zajišťujeme pro své klienty:

·         zpracování návrhů staveb (včetně vizualizací)

·         vypracování projektové dokumentace ve všech fázích stavebního řízení

·         zajistíme nezbytné průzkumy a podklady pro správné zadání stavby

 

Stavební činnost

Po stavebně projekční fázi přichází realizační část díla. Dílo je realizováno našimi zaměstnanci či partnery, výhradně však vyučenými profesionály v oboru s bohatými zkušenostmi.

Klademe vysoký důraz na kvalitu zpracování materiálů, architektonické detaily, dodržování technologických postupů, kontrolu jakosti a dodržování smluvních termínů a cen. 

Naše stavební činnost zahrnuje široké spektrum nabízených služeb. 

V rámci stavební činnosti můžeme nabídnout klientům:

-          kompletní dodávky "na klíč"

-          dílčí dodávky

-          dodávky technologických celků

 

Doprovodné projekční a stavební činnosti

Každý klient je jedinečný a jednotlivé požadavky odráží tuto individualitu.Součástí našeho portfolia jsou proto i další doprovodné projekční a stavební činnosti, které reflektují tyto požadavky. Efektivní využití prostředků, snížení časové náročnosti a pohodlnější servis pro klienta, to je cílem poskytování těchto činností.

Pro klienty zajišťujeme:

-          realitní činnosti (hledání vhodné nemovitosti, zajištění převodu před rekonstrukcí, posudky cen po                        rekonstrukci)

-          posudky tepelných zdrojů

-          posudky investic (náklady na podnikatelské záměry a kalkulace provozních nákladů plánované výstavby a            jejich optimalizace)

 

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás dovolujeme upozornit na možnost řešení sporů vzniklých na základě nebo v souvislosti se smluvními vztahy mezi spotřebitelem a naší společností rovněž mimosoudní cestou, čímž  není dotčeno  právo spotřebitele uplatnit své nároky prostřednictvím soudu.

 

Prodávající tímto informuje zákazníka o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele, kdy je v této věci věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.